Arriba final de curs i les notes del meu fill no milloren

En moltes escoles, els professors esperen a veure si les qualificacions canvien del primer al segon trimestre. I, en moltes ocasions, no és qüestió de notes. Llavors vénen les presses. Al tercer trimestre les preguntes dels pares van encaminades a “¿Què li passa al meu fill?” “com el puc ajudar?” i les respostes dels professors a “S’hauria d’esforçar més... si volgués podria fer més feina ... però no escolta mai, no s’esforça”
A Psicologia Granollers treballem amb alumnes de primària, secundària i batxillerat i els ajudem a millorar el seu rendiment acadèmic, facilitant-los els medis necessaris per assolir les metes proposades.

Intervenció psicopedagògica i logopèdica
Les intervencions psicopedagògiques i logopèdiques van dirigides a infants i adolescents amb dificultats acadèmiques, trastorns de l’aprenentatge i de la comunicació i el llenguatge, així com a aquells que tenen problemes ja siguin atencionals o d’hiperactivitat.  Per tant, la intervenció no va dirigida només a infants i adolescents amb un baix rendiment acadèmic, sinó que també a aquells que mostren bones capacitats acadèmiques però que tenen dificultats en unes àrees concretes com la concentració, l’abstracció d’idees, la comprensió,...

Quin és el primer pas per ajudar al meu fill?
Normalment són els pares o els mestres qui perceben les dificultats que presenta l’infant.
Un cop contacten amb el centre es demana quin és el motiu pel qual precisen la intervenció, segons els comentaris que proporcionin els pares sobre la dificultat que presenta el seu fill es realitzarà una primera visita, amb la logopeda o amb la psicopedagoga, a partir de la qual s’establirà un vincle que permetrà el contacte directe i continuat durant el curs, tant amb la família com amb l’escola.
Considerem que la intervenció ha d’anar coordinada en tots els àmbits on es mou el nen o adolescent, per tal de fer una intervenció el més integradora possible tant en psicologia com en logopèdia.

Són importants les proves per saber què li passa el meu fill?
A partir de la informació obtinguda amb la primera entrevista i amb l’observació, es determina quina serà l’exploració diagnòstica emprada per cada cas, aquesta té per objectiu principal observar i detectar les dificultats de cada alumne, per tal d’orientar la intervenció a potenciar els punts forts i millorar els punts febles dins les capacitats particulars de cadascú (intel·ligència, atenció i memòria, organització, funcions executives, aptituds lingüístiques i de comunicació, autocontrol, i funcions visuals i motrius).
Per tal de realitzar l’exploració, tant en psicologia com en logopèdia usem protocols, proves i testos els quals permeten obtenir un diagnòstic més fiable i, així encaminar correctament la futura reeducació. A banda, es sol demanar informació addicional a altres professionals, com per exemple metges, professors.

Perquè necessito un informe?
Mitjançant la informació recollida a la primera entrevista i els resultats obtinguts amb l’exploració, així com amb els informes escolars proporcionats, es redacta l’informe diagnòstic, logopèdic, psicològic o ambdós. L’informe és el recolzament del per què es necessita la reeducació en certes àrees, a més permet als pares demanar a l’escola que facin una sèrie d’adaptacions curriculars per tal de facilitar l’aprenentatge del seu fill.
Amb els resultats, es prepara un pla d’intervenció en el qual es programen uns objectius i unes pautes, que es faran durant tot el curs i amb els que es treballaran tots els aspectes necessaris (acadèmics i personals), per tal d’arribar a l‘autosuficiència, l’autovaloració positiva i a la motivació personal per valdre’s per si mateix.

Què és una reeducació?
La reeducació psicopedagògica es basa en ensenyar estratègies per tal de millorar el rendiment acadèmic en les àrees on no s’obtenen els resultats esperats, el psicopedagog no només es centra en les dificultats d’aprenentatge, sinó que també en altres aspectes més interns o emocionals que es pugui manifestar.
Poden ser realitzades al centre o bé a domicili i van dirigides a treballar:
  1. Aspectes acadèmics: lectura, escriptura, càlcul i problemes matemàtics, ...
  2. Aspectes cognitius: dèficit d’atenció, concentració, memòria, ..
  3. Aspectes conductuals: hiperactivitat, impulsivitat, autocontrol, saber com fer i acabar una tasca, ...
  4. Aspectes emocionals: motivació en l’estudi, tolerància a no tenir sempre el que vol, ...
  5. Tècniques d’estudi
  6. Planificació d’horaris i setmana d’exàmens, seguiment agenda, …
En logopèdia, les reeducacions s’anomenen sessions d’intervenció, així doncs el logopeda realitza un treball molt pautat per tal d’ensenyar a l’infant aquells aspectes del llenguatge o la parla que encara no ha adquirit, però que hauria d’haver adquirit per edat cronològica, o bé que ha adquirit però de manera incorrecta.
També poden ser realitzades al centre o bé a domicili i van dirigides a treballar:
  1. Aspectes del llenguatge oral: retards, trastorns, …
  2. Aspectes del llenguatge escrit: lectura, escriptura,...
  3. Aspectes de la parla: dificultats en el ritme, la fluència, la producció, ...

A les reeducacions o sessions d’intervenció es proposen una llista d’objectius, adaptada a cada cas, recollits en el pla terapèutic i que són fruit dels resultats obtinguts durant l’exploració.
A Psicologia Granollers creiem que les sessions de reeducació han de ser individuals perquè volem aprofundir en les necessitats particulars de cada nen o jove, tot i que es poden formar grups de 2 o 3 persones, en cas necessari.

Què NO és una reeducació?
Sovint es confonen les reeducacions amb les classes particulars de repàs.
En aquest sentit, si l’alumne té dificultats en una única assignatura, el que necessita són classes particulars d’aquella matèria.
D’altra banda, si el que es vol és que el nen o adolescent adquireixi unes capacitats per ser més autònom i millorar el rendiment acadèmic i les seves dificultats en la majoria de les assignatures, el que necessita és fer un treball més global treballant aspectes més cognitius, per exemple, l’atenció, la concentració i la memòria i ajudar-lo en les tècniques d’estudi, l’autocontrol o la organització.

Quant de temps s’aconsella que duri la reeducació?
No hi ha un temps establert ja que varia segons les característiques o dificultats de cada infant. Una vegada es considera que l’alumne ha assolit els objectius marcats, a Psicologia Granollers fem sessions de seguiment, espaiades en el temps, per tal d’assegurar la total autonomia de l’alumne i ajudar als pares i l’escola a continuar amb la feina que han estat fent fins al moment.

Quina és la nostra experiència?
La Silvia és psicòloga i treballa en l’àmbit de l’educació des de fa més de 7 anys a escoles, centres privats i a domicili. És reeducadora especialitzada en TDAH, dislèxia i discapacitats intel·lectuals. A Psicologia Granollers fa sessions setmanals amb els alumnes i es desplaça per mantenir el contacte amb pares i professors i fer seguiment durant el curs.
La Marta és logopeda i treballa fent sessions d’intervenció des de fa 1 any a centres privats i a domicili. És especialista en Teràpia Miofuncional (TMF) i Motricitat Orofacial (MO). A Psicologia Granollers realitza sessions setmanals amb infants i adolescents, així com seguiments i assessorament a pares i mestres.

Tarifes i preus
Per tarifes i preus del servei us heu de possar en contacte amb el centre al 625659811 i us informarem ( 9 a 22h)

--
Jaume Guinot
Psicòleg col·legiat 17674

625 659 811  - Atenció 24h
info@psicologiagranollers.com

Psicologia Granollers
Psicologia infantil- Psicologia adults - Teràpia de parella  Psicopedagogia - Logopèdia - Coaching - Sexologia - Psicologia Forense 

[Web] www.psicologiagranollers.com
[Blog] psicologiagranollers.blogspot.com
[Twitter] @psicogranollers
[Facebook] www.facebook.com/PsicoGranollers

Plaça Arts 10 - 08401 Granollers

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por tu aportación

Deja de fumar YA!

Post más valorados en los ultimos 30 dias