BEQUES PER REEDUCACIÓ PEDAGÓGICA I LOGOPEDIA / BECAS PARA REEDUCACIÓN PEDAGÓGICA I LOGOPEDIA

Benvolgudes families! Si teniu fill o filla necessita suport a l’escola i reeducació psicopedagógica o del llenguatge, nosaltres et podem ajudar.
A Psicologia Granollers tramitem la Beca d’Ajuts individualitzats convocats pel Ministeri d'Educació i Formació Professional per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu, del curs 2019-20
A qui va dirigit? A alumnes escolaritzats en centres educatius espanyols que acreditin la necessitat específica de rebre suport educatiu i reuneixin els requisits establerts.
Quins són els requisits? Estar escolaritzat, aportar acreditació de necessitat educativa i cumplir amb els mínims requisits econòmics.
Durant el curs realitzem reeducació psicopedagógica i/o logopedia a més de reunions a les escoles, suport a la familia i diagnòstic actualitzat en cas necessari.
Al web de gencat o la vostra escola us informaran de tot el que necessiteu.
Si us interessa, cal que ompliu el formulari seguint el trámit de sol·licitud de la beca i porteu els papers per a que els omplim al nostre centre. Teniu temps fins al 25 de setembre de 2019.
Les dos persones amb qui heu de parlar son Jaume Guinot (625659811) i Rebeca Moreno, Logopeda (680 55 75 13)
                                                                 -------------------------------------------------------------
Estimadas familias! Si tienes un hijo o hija que necesita apoyo en la escuela y reeducación psicopedagógica o del lenguaje, nosotros podemos ayudarte.
En Psicología Granollers tramitamos la Beca de Ayudas individualizados convocados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, del curso 2019-20
A quién va dirigido? A alumnos escolarizados en centros educativos españoles que acrediten la necesidad específica de recibir apoyo educativo y reúnan los requisitos establecidos.
¿Cuáles son los requisitos? Estar escolarizado, aportar acreditación de necesidad educativa y cumplir con los mínimos requisitos económicos.
Durante el curso realizamos reeducación psicopedagógica y / o logopedia además de reuniones en las escuelas, apoyo a la familia y diagnóstico actualizado en caso necesario.
En la web de gencat o su escuela le informarán de todo lo que necesita.
Si le interesa, es necesario rellenar el formulario siguiendo el trámite de solicitud de la beca y llevar los papeles para que los rellenamos en nuestro centro. Tenéis tiempo hasta el 25 de septiembre de 2019.
Las dos personas con las que teneis que hablar son Jaume Guinot (625659811)  y Rebeca Moreno, Logopeda (680 55 75 13)

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias por tu aportación

Deja de fumar YA!

Post más valorados en los ultimos 30 dias